Paano Gumawa ng Android Application

Share this post with friends!

Paano Gumawa ng Android Application

video, delen, cameratelefoon, videotelefoon, vrij, uploaden

Arduino Home Automation Create a Custom Android Application
PCB Prototype for $2 (Any Color) https://jlcpcb.com/

Mga nakaraang Video:
Part 1 Home Automation Arduino & Relays https://youtu.be/qIlTLfbuw0A
Part 2 Arduino & DS3231 https://youtu.be/mMCAh1uxTWU
Part 3 Liquid Crystal Display LCD I²C https://youtu.be/b33Rb4ewmcA
Part 4 Bluetooth Module Hc-05 https://youtu.be/4KErBpg83fw

Sa video na ito ay gagawa tayo ng sarli nating android application gamit ang online editor na MIT app inventor at gagamit din tayo ng emulator nito na AI2 Companion, ang application na gagawin natin ay para sa bluetooth control ng arduino home automation na makikipag communicate sa android app natin gamit ang bluetooth module, kayang gawin ng application natin ang auto connect o manual connect lalagyan natin ito ng 12 button para sa 12 na relay at sasabihin ng application kung anong relay ang nakabuhay, gagawin din nating auto off ang application kapag hindi ito nagagalaw para ang home automation natin ay bumalik sa time control na program nito

Bisitahin din ang aking facebook page https://goo.gl/Y8YS68

Panoorin ang iba pang video
Arduino For Loop https://youtu.be/bR-ZLAclZMI
Serial Communications https://youtu.be/Edc8qWUQvDo
Digital Read if statement and or not https://youtu.be/S4Jq5UqaLVc

Where to buy (affiliated Links)
8 channel relay module 5v https://goo.gl/sDmcv1
4 channel relay module 5v https://goo.gl/ZqwnZ7
arduino nano https://goo.gl/1amx77
DS3231 Real Time Clock http://bit.ly/2lvClw6
16 x 2 LCD I2C http://bit.ly/35vOQu3
20 x 4 LCD I²C http://bit.ly/2IJo8nJ
Bluetooth Module HC05 http://bit.ly/2MovjUP
Logic Level Converter http://bit.ly/2VV1bmX
Ftdi Breakout http://bit.ly/2OUOTcP

Schematic diagram http://bit.ly/2mgvcA9
Home Automation Gerber file http://bit.ly/GerberHA
Home Automation Arduino code http://bit.ly/2OUIoGR
media http://bit.ly/33qNzCS
apk http://bit.ly/33upxaj

source

0 thoughts