ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടല്‍; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും e extension of Lockdown

Share this post with friends!

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടല്‍; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും e extension of Lockdown

video, delen, cameratelefoon, videotelefoon, vrij, uploaden

government may officially announce extension of lock down today കൂടുതൽ ഇളവുകളോടെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടാനാണ് ധാരണ….

source

0 thoughts